Nova Inscripció

4a Volta a Cardedeu

4a Volta a Cardedeu

Dissabte 5 de maig del 2018

Amb aquesta sol·licitud els sol·licitants declaren conèixer el reglament, acceptant-lo i es compromenten a complir totes les normes que siguin dictades per la comissió organitzadora. Al mateix declaren que el vehicle instrit està vigent de la seva assegurança i ITV per circular per les vies públiques. Els participants es faran responsables dels danys que ells mateixos es puguin ocasionar. Esdeveniment organitzat sota normativa F.C.V.C.

Tancament de les inscripcions: 3 de maig del 2018 o al cobrir les 60 places

Conductor

Acompanyant

Vehicle

Drets d'inscripció

Preu d'inscripció per vehicle: 120€ per vehicle.

Pagament: Mitjançant ingrés o transferència a La Caixa, ES84 2100 3339 5622 0004 2250, a nom de Gestió d'Obres Masnou.

Cal enviar el justificant de pagament per correu electrònic a grupccincclassic@yahoo.es o al tel/fax 93 727 31 31.


Tornar a l'inici