Nova Inscripció

I Rally Perafita

I Rally Perafita

29/02/2020

Amb aquesta sol·licitud els sol·licitants declaren conèixer el reglament, acceptant-lo i es compromenten a complir totes les normes que siguin dictades per la comissió organitzadora. Al mateix declaren que el vehicle instrit està vigent de la seva assegurança i ITV per circular per les vies públiques. Els participants es faran responsables dels danys que ells mateixos es puguin ocasionar. Esdeveniment organitzat sota normativa F.C.V.C.

Tancament de les inscripcions: 28/02/2020 o al cobrir les 60 places

Conductor

Acompanyant

Vehicle

Drets d'inscripció

Preu d'inscripció per vehicle: 150€ per vehicle.

Pagament: Pagament: Mitjançant ingrés o transferència La Caixa ES91 2100 3339 5522 0023 2972 (nom Grup 5).

Cal enviar el justificant de pagament per correu electrònic a info@grup-5-classic-rally.com.

IMPORTANT

És responsabilitat del participant portar l'assegurança i l'ITV del vehicle vigent.

No es deixarà participar a cap vehicle sense ITV i assegurança vigent.


Tornar a la llista d'inscrits